Клиника сосудистой хирургии
Сосудистый хирург
(067) 936 78 20

Наши научные работы

 

 1. Місце реваскуляризації в лікуванні гнійно-некротичного ураження стопи у хворих на цукровий діабет / Ю.М. Гупало, С.М. Діденко, А.В. Павлючик, О.Є. Швед, В.В. Лісовець, Ю.В. Бурдим. // Клініч. хірургія. — 2003. — N 11. — С. 46.

 2. Загоєння ран стопи у хворих на цукровий діабет / С.Є. Подпрятов, Ю.М. Гупало, О.Є. Швед, А.В. Павлючик, В.П. Рогачова, З.Є. Сімонова, В.В. Салата. // Клініч. хірургія. — 2004. — N 11-12. — С. 83-84. — укp.

 3. Значення виконання проксимальної інтімтромбектомії при шунтуванні в артерії стопи у хворих на цукровий діабет / Ю.М. Гупало, О.Є. Швед, С.Є. Подпрятов, А.В. Павлючик. // Серце і судини. – 2005. - №1 (додаток). – С. 49-50.

 4. Мініінвазивні втручання на венах при застосуванні електрозварювання / Ю. М. Гупало, О. Є. Швед, А. В. Павлючик, О. М. Іванова, О. В. Лебедев // Львів. мед. часопис. – 2005. – № 2. – С. 85–86. (Автором особисто виконані операції, проведений аналіз результатів та підготовлена до публікації стаття).

 5. Медикаментозна профілактика раннього тромбозу при дистальному шунтуванні артерій у хворих на цукровий діабет / Ю.М. Гупало, О.Є. Швед, А.В. Павлючик, С.Є. Подпрятов. // Клінічна хірургія. – 2005. - № 4-5. – С.49.

 6. Использование ультразвукового дуплексного сканирования для определения показаний к хирургическому лечению флеботромбозов в системе нижней полой вены / В.В. Скиба, С.П. Щукин, Е.Е. Швед, Е.А. Перекрестова. // Хірургія України. — 2006. — N 3. — С. 55-58. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

 7. Комплексне лікування хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок/ Ю. М. Гупало, А. В. Павлючик, О. Є. Швед, Г.І. Макаренко, О.А.Кононюк // Серце і судини. – 2006. – № 4. (додаток). – С. 138 – 141.

 8. Перший досвід здійснення артеріалізації венозного русла стопи у хворих на цукровий діабет. / С.Є.Подпрятов, С.М. Діденко, Ю. М. Гупало, О. Є. Швед, Г.І. Макаренко // Серце і судини. – 2006. – № 4. (додаток). – С. 382 – 386.

 9.  Максимальна міцність шва при пересіченні артерій за допомогою електрозварювання / С. Є. Подпрятов, О. Є. Швед, О. В. Лебедев, С. Г. Гичка, А. Г. Дубко, А. Є. Трунов, В. В. Бернацький, О. Т. Зельниченко // Серце і судини. – 2006. – № 4. (додаток). – С. 387 – 389.

 10. Особливості артеріального кровопостачання стопи та його зміни під впливом комплексного хірургічного лікування хворих на цукровий діабет / С.Є. Подпрятов, Ю.М. Гупало, В.В. Бернацький, О.Є. Швед, І.М. Слободянюк, С.М. Діденко, В.В. Салата, О.В. Паршиков, В.П. Рогачова. // Клініч. хірургія. — 2007. — N 4. — С. 28-30. — укp.

 11. Результати стегново-підколінного шунтування у хворих на цукровий діабет з ураженням артерій стегна та гомілки / О.Є. Швед, Ю.М. Гупало. // Клініч. хірургія. — 2007. — N 5-6. — С. 59-60. — укp.

 12. Діагностика та лікування оклюзійних уражень стегново-підколінно-гомілкового сегменту при незадовільних шляхах дистального кровотоку. / В.В.Скиба, С.М. Діденко, Ю.С. Лисайчук, Ю. М. Гупало, О. Є. Швед // Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2008. – Том 8, Випуск 1-2 (21-22). – С. 284 – 285.

 13. Швед О. Є. Обґрунтування застосування електрозварювання як методу гемостазу (клініко–експериментальне дослідження) / О. Є. Швед // Харк. хірург. школа. – 2008. – № 2. – С. 306 – 308. (Автором особисто здійснені експериментальні дослідження, проведений аналіз  результатів, виконані операції в клініці, підготовлена до публікації стаття).

 14.  Експериментальне обґрунтування нового методу гемостазу / О. Є. Швед, С. Є. Подпрятов, Ю. М. Гупало, О. В. Лебедев, А. Г. Дубко // Клін. хірургія. – 2008.  – № 7. – С. 49 – 54. (Автором особисто здійснені експериментальні дослідження, проведений аналіз  результатів).

 15. Хірургічне лікування симптомної аневризми підколінної артерії. /  Ю. М. Гупало, О. Є. Швед, А.В. Павлючик, С. М. Діденко // Клін. хірургія. – 2009.  – № 1. – С. 26 – 27.

 16. Результати хірургічного лікування оклюзії стегново-підколінного артеріального сегменту, поєднаних з оклюзією артерій гомілково-стопового сегменту. /Ю.С.Лисайчук, Ю.М.Гупало,О.Є.Швед, С.М.Діденко //Клінічна флебологія.-2009. – Том 2 № 1. – С.154-155.

 17. Результати хірургічного лікування оклюзії стегново-підколінного артеріального сегменту, поєднаних з оклюзією артерій гомілково-стопового сегменту/ Ю.С.Лисайчук, Ю.М.Гупало, С.М.Діденко,О.Є.Швед// Клінічна флебологія.-2009. – Том 2 № 1. – С.154-155

 18. Колатеральний кровообіг в нижніх кінцівках при оклюзіях стегново-підколінного артеріального сегменту, поєднаних з оклюзією артерій гомілково-стопового сегменту за даними ангіографії /С.М.Діденко, Ю.М.Гупало,  В.Ю.Субботін, О.Є.Швед// Клінічна флебологія.- 2010.- №1,том 3.

 19. Ранні тромботичні ускладнення після хірургічного лікування хронічної венозної недостатності/ Ю.М. Гупало, С.М. Діденко, В.Ю.Субботін, О.Є. Швед // Вестник неотложной и востановительной медицины. -  2010.- том 11, № 4. – С. 517-518

 20. Хірургічне лікування поєднаних оклюзій стегново-підколінного артеріального сегменту, з оклюзією артерій гомілково-стопового сегментів/ Ю.М. Гупало, С.М. Діденко, В.Ю.Субботін, О.Є. Швед //Вестник неотложной и востановительной медицины. – 2010. - том 11, № 3, С. 286-289

 21. Венозний тромбоз в хірургічній практиці/ Ю.М. Гупало, С.М. Діденко, В.Ю.Субботін, О.Є. Швед //Практична ангіологія.-  2010. - №3(32). - ст.31-32

 22. Застосування ендоваскулярних втручань під контролем ультразвукового дослідження в лікуванні хронічної венозної недостатності/ Ю.М. Гупало, О.Є.Швед// Клінічна хірургія. - 2011р. - №5 (818). – С. 53-54.

 23. Результати лікування симптомної аневризми підколінної артерії / Ю.М. Гупало, О.Є.Швед, С.Є.Бондар// Клінічна хірургія. - №4 (40), додаток №1/2011р. – С. 25-28.

 24.  Пат. 21186/1 Україна. МПК А61В17/12. Спосіб хірургічного лікування гострого венозного тромбозу глибоких вен нижньої кінцівки / С. Є. Подпрятов, Ю. М. Гупало, О. Є. Швед, С. М. Диденко (Україна). – Заявл. 25.05.2006; Опубл. 15.01.2007// Бюл.№.1. (Автором запропонований та впроваджений в клінічну практику спосіб хірургічного лікування гострого венозного тромбозу).

 25.  Пат. 24145/1 Україна. МПК А61В18/12. Інструмент для плікації стінок вен нижньої кінцівки / С. Є. Подпрятов, Ю. М. Гупало, О. Є. Швед (Україна). – Заявл.06.07.2006; Опубл.15.01.2007.// Бюл.№.1.  (Автором запропонований та впроваджений в клінічну практику інструмент для плікації стінок вен).

 26. Ультразвукове дуплексне сканування артерій притоку при шунтуванні в артерії стопи у хворих на цукровий діабет / І.М.Слободянюк, О.Є. Швед, Ю.М.Гупало, А.В.Павлючик, С.Є. Бондар [ Тези міжнародної науково-практичної школи-семінару"Ультразвукові дослідження в хірургії". 15-20 травня 2005 р. м.Судак, АР Крим. С.88-90.]

 27. Профілактика тромбоемболії легеневої артерії з використанням електрозварювальної плікації глибоких вен / Ю. М. Гупало, О. Є. Швед, А. В. Павлючик, С. Є. Подпрятов, І. М. Слободянюк, О. В. Лебедев, А. Г. Дубко [Тези наук.–практ. конф."Актуальні проблеми клінічної хірургії та трансплантології", К., 2005] // Клін. хірургія. – 2005. – № 4–5. – С. 49 – 50.

 28. Використання електрозварювання під час виконання операцій на артеріях у хворих на цукровий діабет / Ю. М. Гупало, О. Є. Швед, А. Є. Трунов, А. Г. Дубко [Тези наук.–практ. конф. "Рани мяких тканин. Проблеми шпитальної інфекції", К., 2005] // Клін. хірургія. – 2005. – № 11–12. – С. 18 – 19.

 29. Роль УЗДС в діагностиці уражень судин черевної порожнини та заочеревинного простору. / Швед О.Є., Доготар В.Б., Слободянюк І.М., Гупало Ю.М., Бондар С.Є., Павлючик А.В. // [Тези міжнародної науково-практичної школи-семінара“Ультразвукова діагностика в гастроентерології".  15-20 травня 2006 р. м.Судак, АР Крим. С. 88-90].

 30. Використання методу електрозварювання в хірургії ембологенного венозного тромбозу / Ю. М. Гупало, О. Є. Швед, О. В. Лебедев, А. Є. Трунов [Тези наук.–практ. конф. "Актуальні питання клінічної хірургії та трансплантології", К., 2006] // Клін. хірургія. – 2006. – № 4–5. – С. 68. (Автором особисто проведено ультразвукове дослідження та виконані етапи операції з застосуванням електрозварювання).

 31. Роль УЗДС у визначенні хірургічної тактики при гострій патології артерій / О.Є.Швед, В.Б.Доготар, Ю.М. Гупало, С.Є. Бондар // [Тези Науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Судак, АР Крим, 2007 р. "Ультразвукова діагностика в медицині невідкладних станів"].

 32. Пересічення артерій з використанням автоматичного електрозварювання / С. Є. Подпрятов, О. Є. Швед, Ю. М. Гупало, С. С. Подпрятов, О. В. Лебедев, С. Г. Гичка, А. Г. Дубко, А. Є. Трунов, В. В.Бернацький, О. Т. Зельниченко [Тези ювілейної наук.–практ. конф. з міжнародною участю, присвяченій 35-річчю Інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, К., 2007] // Клін. хірургія. – 2007. – № 5–6. – С. 55. (Автором особисто проведені  експериментальні дослідження та виконані етапи операції з застосуванням електрозварювання)

 33. Роль УЗДС у визначенні тактики лікування при тромбозі глибоких вен нижньої кінцівки та післятромботичній хворобі/ Ю.М Гупало., С.Є.Бондар, О.Є.Швед, О.Г. Левін [Тези і матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми ультразвукової діагностики, 10-те ювілейне засідання» 2010, м.Судак, Крим Україна ]

 34. Підвищення якості провідникової анестезії при виконанні оперативних втручань з приводу варикозної хвороби нижніх кінцівок/ В.М.Поліщук, Д.В.Грищенко, Ю.М.Гупало, О.Є.Швед [ Тези і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати”, 22 жовтня 2010р., м.Київ]

 35. Визначення тактики лікування при тромбозі глибоких вен нижньої кінцівки та при післятромботичній хворобі/Ю.М.Гупало, О.Є.Швед [Тези і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати”, 22 жовтня 2010р., м.Київ]

 36. Попередження ТЕЛА при гострому венозному тромбозі системи нижньої порожнистої вени/ Ю.М. Гупало, О.Є.Швед, А.В. Шамрай-Сас, С.Є.Бондар [Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екстрена медична допомога. Європейські стандарти” – Київ, 2011р. ]

 37. Застосування УЗ-контрольованих ендоваскулярних втручань в лікуванні хронічної венозної недостатності/ Ю.М. Гупало, О.Є.Швед, А.В.Шамрай-Сас, О.І.Наболотний [Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці”, Київ,2011р. ] 

 

Записывайтесь по телефонам

(067) 936-78-20

(094) 925-09-54

(067) 321-61-91

uriy_Gupalo@ukr.net

lenashved@ukr.net

Отзывы

...Надежды на сохранение моих ног не оставалось...   Стрессовые...
...Вернули мне веру в медицину......   Я хочу от всей души поблагодарить...
Была спасена моя нога... Я, Полева Галина Константинова, 1950 года...

 

 

Сосудистый хирург. Результаты лечения.

 

 

© Сосудистый доктор - 2013 г.
 
    (067) 936 78 20

УЗИ сосудов, варикоз, сосудистый хирург — консультация специалиста.